RECURSOS

Tornar a portada CIL

   
  CARTOGRAFIA, SISTEMES D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I BASES DE DADES

Entitat competent a l’estat espanyol per a la gestió de la informació i conservació de la Cartografia Nàutica bàsica. A la pàgina web de l’Institut podeu trobar el Catàleg de Cartes Nàutiques.

 

 

   MAPES I FOTOGRAFIES
  • Mapes de la Direcció General de Ports i Transports  
    Dept. Política territorial i Obres Públiques (Generalitat de Catalunya)
    Entre d'altres, trobareu mapes de la xarxa de transport, de les instal·lacions portuàries, de la xarxa hidrogràfica i de territori, urbanisme i població.